- Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền?

- Nhà tắm nam 40 nghìn, nhà tắm nữ 400 nghìn.
 
- Ông ăn cướp đấy à?...

- Cậu muốn đến nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?

- Anh chàng nọ quyết đoán đưa ra 400 nghìn 

Bước vào nhà tắm nữ liếc mắt nhìn, toàn là nam.

Anh em trong nhà tắm: - lại một thằng nữa tới!

Bài học rút ra: Kinh doanh trước giờ không

phải là dựa vào giá cả thấp, mấu chốt là dựa

theo nhu cầu của khách hàng.
Share Embed Download Report
2
0
0
Simone Simone

40 hay 400

+ Be the first comment...